Dane kontaktowe

* обов'язково

Pozyskane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Carework Sp. z o.o. Plus Sp. k. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. b) w/w rozporządzenia na żądanie osoby której dane dotyczą, w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy tj. organizacji procesu legalizacji i pracy na terytorium UE.

Отримані персональні дані, які містяться в анкеті будуть опрацьовуватися фірмою Carework Sp. z o.o. Plus Sp. k. відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. Про захист фізичних осіб в зв’язку з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та відміни директиви 95/46 / ЄС – на основі Статті 6 абз. 1 буква b) вищевказаного Регламенту на вимогу особи якої стосуються дані, з метою здійснення необхідних дій перед підписанням договору, тобто організації процесу легалізації перебування та праці на території ЄС.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA - ЗАЯВА КАНДИДАТА

Kandydat – Кандидат:
Data urodzenia – Дата народження:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Stan cywilny – Сімейний стан:
Mąż/żona – Чоловік/жінка:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Rodzina / Сім'я:
Matka – Мати:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Ojciec Батько:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Czy masz dzieci - Чи є у Вас діти?
Dziecko 1 – Дитина 1:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Czy masz drugie dziecko - У вас є друга дитина?
Dziecko 2 – Дитина 2:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Czy masz trzecie dziecko - У вас є третя дитина?
Dziecko 3 – Дитина 3:
Data urodzenia – Дата народження:
Płeć – Стать:
Miejsce zamieszkania - Місце проживання:
Czy przebywałeś(aś) wcześniej w Niemczech - Ви раніше бували в Німеччині?
Okresy pobytu w Niemczech – Періоди перебування в Німеччині:
Od – Від
Do – До
Od – Від
Do – До
Od – Від
Do – До
Od – Від
Do – До
Nowa poczta – Нова пошта:
Dodatkowe załączniki - Додаткові вкладення
Paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) – Паспорт закордонний (сторінка з фото) (pfd / jpg):
Dyplom – Диплом (pfd / jpg):
CV – Резюме (pfd / jpg):